Crystal Cake Plate
Crystal Cake Plate
Crystal Cake Plate Crystal Cake Plate Crystal Cake Plate Crystal Cake Plate
$49.00
  • Glass cake plate
  • Available in 4 sizes
  • USA